No mostrar més aquest missatge

Consulta de sol•licituds realitzades per internet

 

Com consultar les teves sol•licituds

Consulta l’estat de la petició que vas realitzar per Internet mitjançant el número de referència que et vam enviar per correu electrònic.

Dades per la consulta

(Nº de referència que et vam enviar per correu electrònic el dia que vas realitzar la teva sol•licitud: 2-12345678)