Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 06/12/2019


Objectius de la inversió: Inversió en Renda Fixa a curt termini principalment de la zona euro, sense excloure altres actius de Renda Fixa internacional.

 

Dades generals

Data de constitució: 06/06/2005
Nombre de partícips: 118.583
Patrimoni [03-12-2019]: 641.482.094,36 €
Valor de participació al tancament del dia [03-12-2019]: 11,34346804 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:-0,9%
 • Últims 5 exercicis:-0,31%
 • Últims 10 exercicis:0,43%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 03/12/2019 )

 • Des de 01/01/2019:
  0,87%
 • Últims 12 mesos:
  0,89%
 • Rendibilitat del trimestre
  (dades des del 01/07/2019
  al 30/09/2019):
  0.04%
Rendibilitat:
20142015201620172018
0,84% 0,34% 0,25% -0,07% -2,87%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0449
 • Número en el registre especial del pla: N3597
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 0,85 % No obstant això s'aplicarà diàriament i fins a 30/06/2018 el 0,35% anual si la rendibilitat de l'any en curs del pla és igual o inferior al 0%.
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,05 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 0.903%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat