PlanCaixa Selecció

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 27/10/2016


Objectius de la inversió: Inversió 100% renda variable, amb participacions en Fons d'Inversió d'entitats del mercat europeu amb un comportament superior a la mitja del mercatVeure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 15/03/2004
Nombre de partícips: 27.619
Patrimoni [25-10-2016]: 282.048.487,01 €
Valor de participació al tancament del dia [25-10-2016]: 15,76247778 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (25/10/2016)

Dipòsits (10,91%)

Fons d'inversió (66,74%)

Tresoreria (22,35%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:10,88%
 • Últims 5 exercicis:6,44%
 • Últims 10 exercicis:2,26%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 25/10/2016 )

 • Des de 01/01/2016:
  -5,20%
 • Últims 12 mesos:
  -7,58%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2016
al 30/09/2016):

5.08%

Rendibilitat:
20112012201320142015
-16,05% 19,42% 24,03% 2,44% 7,28%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA SELECCION, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F1062
 • Número en el registre especial del pla: N3326
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,3 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0042% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat