PlanCaixa Borsa Internacional

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 24/10/2016


Objectius de la inversió: Inversió del 100% en renda variable internacional.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 04/10/1999
Nombre de partícips: 12.390
Patrimoni [20-10-2016]: 186.443.125,25 €
Valor de participació al tancament del dia [20-10-2016]: 4,73069055 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (20/10/2016)

Renda Variable (92,74%)

Tresoreria (7,26%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:13,72%
 • Últims 5 exercicis:10,53%
 • Últims 10 exercicis:2,98%
 • Últims 15 exercicis:-1,15%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 20/10/2016 )

 • Des de 01/01/2016:
  4,23%
 • Últims 12 mesos:
  9,58%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2016
al 30/09/2016):

3.53%

Rendibilitat:
20112012201320142015
2,39% 9,56% 14,73% 17,20% 9,37%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA INT., F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0616
 • Número en el registre especial del pla: N1767
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat