CABK RV Internacional

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 31/12/2021


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% en Renda Variable internacional.

 

Dades generals

Data de constitució: 04/10/1999
Nombre de partícips: 40.453
Patrimoni [31-12-2021]: 1.324.109.725,22 €
Valor de participació al tancament del dia [31-12-2021]: 10,26554437 €
 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:12,91%
 • Últims 5 exercicis:11,29%
 • Últims 10 exercicis:10,91%
 • Últims 15 exercicis:5,68%
 • Últims 20 exercicis:1,82%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 31/12/2021 )

 • Desde 01/01/2021:
  32,47
 • Últims 12 mesos:
  32,47%
 • Rendibilitat del trimestre
  (dades des del 01/10/2021
  al 31/12/2021):
  11.57%
Rendibilitat:
20162017201820192020
11,83% 6,04% -0,73% 31,13% 10,54%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA INT., F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0616
 • Número en el registre especial del pla: N1767
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.73%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent..
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa