CaixaBank

  • Targeta Accionista CaixaBank amb quota anual gratuïta i servei de protecció CaixaBankProtect® per accionistes amb un mínim de 1.000 accions dipositades en CaixaBank, SA

  MasterCard Regal
Quota del
primer any
Gratuïta
Quota dels
anys següents
Gratuïta
Observacions Forma de pagament: prepagament. Sense comissió en reintegraments a caixers de CaixaBank. La Targeta Accionista CaixaBank es renovarà exclusivament en el cas que es mantinguin dipositades en l'entitat un mínim de 1.000 accions de CaixaBank